logo

Sorry, no posts matched your criteria.

Copyright EMA STUDIO 2016. All rights reserved. | Design by Grupad.pl
EMA STUDIO | Clockwork City, osiedle mieszkaniowe w Warszawie
1015
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1015,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Clockwork City, produktywne osiedle mieszkaniowe w Warszawie

a

Faza: projekt konkursowy: Europan 14, 2017 r.

Zespół autorski: Ewelina Siestrzewitowska, Mateusz Gierszon

.

standard energetyczny: energooszczędny

dodatkowe: remont i przebudowa istniejących budynków, productive city, miejska produkcja żywności, wsparcie lokalnej wymiany, partycypacja w projektowaniu i budowie części obiektów, projekt poprzedzony zbieraniem opinii mieszkańców sąsiednich osiedli w formie ankiet

Główne założenie projektu: Productive city=Human city

Główna metoda działania: Wielopoziomowe łączenie miasta/ Miasto 3D

Główna propozycja dla działki: Miejskie Centrum Rzemiosła

.

Propozycje uniwersalne dla tworzenia osiedli produktywnych:

 • przemieszanie funkcji społecznych z funkcjami wytwórczymi w każdymi miejscu działki +„wymuszenie” ruchu i aktywności w pobliżu funkcji produkcyjnych przez odpowiednie prowadzenie głównych ciągów komunikacji pieszej
 • komunikacja kołowa dookoła działki, obsługa komunikacyjna kołowa na wysięgnikach, możliwość dojścia między budynkami na osiedlu bez przechodzenia przez ulicę
 • łączenie funkcji: magazyny/hale produkcyjne+ biura; auto-servis+magazyny/hale produkcyjne, mieszkania dla młodych + rzemiosło; rzemiosło+przestrzenie eventowe; targowisko+farma miejska;
 • plac główny=labolatorium miejskie=centrum lokalne: modyfikowalne konstrukcje mogące służyć za pawilony, stanowiska wyjścia mediów miejskich z możliwością podłączenia tymczasowych kontenerów, połączenie labolatorium-miejskiego placu z enklawami zieleni /natury
 • wykorzystanie parterów budynków: przecinające się ulice – główny plac i ulice wzdłuż głównego placu – usługi w parterach; ulice poprzeczne – ulice rzemieślnicze – punkty rzemieślnicze w parterach
 • office zone na 1.piętrze budynków mieszkalnych wzdłuż głównych przestrzeni osiedla
 • budowanie miasta w pionie – łączenie funkcji ze sobą w 3 wymiarach – łączenie w pionie funkcji produktywnych z funkcjami narzucającymi jakość przestrzeni (np. biurami) i funkcjami tłumotwórczymi (np. usługi/targ/gastronomia)
 • „wciągnięcie” do życia poziomu -1 poprzez wielkie doświetlające wycięcia w płycie placów/ulic i zlokalizowanie roślinności i drzew w poziomie -1 : odkrycie, wystarczające doświetlenie, połączenie wzrokowe i humanizacja poziomu -1 pozwala na umieszczenie tam dodatkowych funkcji produktywnych potrzebujących dużego zaplecza np. parkingowego na tym samym poziomie – jak np. zakłady mechaniczne – przy jednoczesnym zapewnieniu im dobrych warunków pracy;
 • ulica produktywna – nagromadzenie funkcji produktywnych połączone z przemieszaniem ich z funkcjami społecznymi i narzucającymi jakość powoduje zarówno aktywizację wszystkich przestrzeni osiedla (czynnik human-city) więcej klientów w miejscach skupisk danego produktu (czynnik productive-city)
 • 2 parki – na ziemi i na dachach:
  • park na ziemi – przestrzenie publiczne między zespołami mieszkalnymi oraz grupowe w dziedzińcach zespołów
  • park na dachach – przestrzenie publiczne, grupowe i prywatne – przemieszane, połączone między sobą szerokimi zielonymi kładkami – tarasy, ogrody i prywatne farmy żywności
 • ekologia jest również wytwórczością – zagłębiony zbiornik wodny na placu, solar chimney, produkcja żywności, park dachowy, wykorzystanie wszystkich dachów produkcyjnych i biurowych na panele solarne i fotowoltaiczne
 • wykorzystanie jak największej ilości istniejącej infrastruktury i istniejących hal i budynków
 • jak najprostsze połączenie działki z linią kolejową (czynnik productive city i human city), obwodnicą miasta (czynnik productive city i human city) i linią metra (czynnik human-city)
 • wykorzystanie działki w czasie – wykorzystanie istniejących hal i budynków na magazyny materiałów budowlanych i biura budowy na czas budowy osiedla/poszczególnych zespołów
 • partycypacja społeczna – wyznaczenie na osiedlu zespołów lub budynków możliwych do wykonania przy udziale przyszłych użytkowników

.

Propozycje wynikające z specyfiki conurbation scale (Warszawy):

KONTEKST:

 • 80% przedsiebiorstw w Warszawie to działalności 1-osobowe (dane GUS i ZUS za: „Raport o stanie przedsiebiorczości w Warszawie” SFOP 2014)
 • zapotrzebowanie na inkubatory rzemiosł w Warszawie – powszechnie znana historia samoorganizującego się inkubatora rzemiosła na Pradze Południe przy ul. Podskarbińskiej, małe rzemiosła wyjątkowo potrzebują współpracy przez zapotrzebowanie na różnego rodzaju maszyny, łączenie materiałów itp.
 • próba wskrzeszania zapomnianych zawodów w Warszawie

.

WNIOSEK:

 • proponujemy stworzenie CENTRUM RZEMIEŚLNICZEGO:
  • skupiska pracowni rzemieślniczych – inkubatora rzemieślniczego, połączonego z:
  • przestrzeniami przeznaczonymi na organizacje eventów, targów rzemiosła i designu, konferencji, szkoleń i warsztatów, również miejsca na warsztaty i naukę hobby i zawodu dla dzieci i młodzieży, wykorzystywanego na co dzień jako dom kultury
  • targowiskiem – rynkiem zbytu na skalę osiedla i miasta
  • przestrzeniami hal magazynowo-produkcyjnych – dającymi możliwość współpracy między firmami
  • przestrzeniami biurowymi
  • labolatorium miejskim – placem wyposażonym w kilka otwartych modyfikowalnych konstrukcji z doprowadzonymi mediami miejskimi, przeznaczonych na tymczasowe modyfikowalne pawilony, możliwe do łączenia/zmiany/likwidacji; plac-labolatorium wraz z pawilonami ma służyć jako miejsce prezentacji i testowania propotypów i innowacji
  • małymi mieszkaniami na wynajem

.

Propozycje wynikające ze specyfiki strategic scale i project site scale:

 • dogodna lokalizacja działki w pobliżu linii kolejowej i obwodnicy pozwala mieć nadzieję na włączenie działki w przyszły system cyrkulacji miasta przy wdrożeniu do Warszawy systemu opartego na ekonomii cyrkularnej, co pozwala na zaplanowanie na działce produkcji i warsztatów opartych na odpadach/półproduktach innych branż oraz założenie przyszłego ekologicznego recyklingu i produktywnego wykorzystania odpadów powstających na działce (przykłady na schematach), a także zakładane mniejsze zapotrzebowanie na przestrzenie magazynowe na działce w przyszłości
 • wykorzystanie istniejących budynków – 2 hal produkcyjnych, suwnic stalowych, silosów i 2 budynków na funkcje społeczne, mieszkaniowe i produkcyjne
 • ANKIETA – przeprowadzono internetowe badanie opinii społeczności lokalnej otaczających działkę osiedli mieszkalnych – najważniejsze wnioski to potrzeba stworzenia centrum lokalnego, parku, funkcji społeczno-usługowych, w szczególności gastronomicznych
 • stworzenie centrum lokalnego parkowo-miejskiego, pełniącego jednocześnie funkcję labolatorium miejskiego (opisanego wyżej)
 • pieszy układ komunikacyjny i ukierunkowanie głównych przestrzeni publicznych ułatwiające połącznie projektowanego osiedla i osiedli sąsiednich z metrem, stacją kolejową i przystankami autobusowymi, stworzenie węzła przesiadkowego na placu wejściowym osiedla od strony ul. Górczewskiej
 • pobliskie ogródki działkowe składową decyzji o stworzeniu targowiska, farmy miejskiej oraz dodatkowych prywatnych farm na dachach budynków mieszkalnych, tworzących wspólnie działający LOKALNY SYSTEM PRODUKCJI I WYMIANY ŻYWNOŚCI
 • związany z tym system wykorzystania odpadów żywności