logo

Sorry, no posts matched your criteria.

Copyright EMA STUDIO 2016. All rights reserved. | Design by Grupad.pl
EMA STUDIO | Kampus Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
869
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-869,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Kampus Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

a

Faza: projekt konkursowy, 2017 r.
Zespół autorski: Mateusz Gierszon, Ewelina Siestrzewitowska, Antoni Surowiak

 

standard energetyczny: energooszczędny

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

Nowy kampus PAŻP powinien być wysoce funkcjonalnym, dobrze zorganizowanym miejscem pracy dla dużego zespołu specjalistów, zapewniającym logiczną i czytelną komunikację pomiędzy poszczególnymi funkcjami, jednocześnie oferować atrakcyjną przestrzeń wewnątrz i na zewnątrz budynków, zachęcającą do korzystania z niej podczas przerw.

Szeroki i zróżnicowany program funkcjonalny kampusu, potrzeba połączeń komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi strefami i częściami budynków, a także rozbudowany program części rekreacyjno – wypoczynkowej, przewidujący infrastrukturę dla aktywności, zarówno wewnątrz budynków, jak i na świeżym powietrzu, mogą być zrealizowane z sukcesem wyłącznie w koncepcji stworzenia „otwartego” zespołu urbanistycznego, w którym przestrzenie zewnętrzne i wewnętrzne będą się wzajemnie dopełniać, a części wypoczynkowe zespołu „otwierać” w stronę terenów rekreacyjnych, tworząc zróżnicowane i atrakcyjne przestrzenie urbanistyczne wewnątrz kampusu.

Jednocześnie, zapewnienie wysokiej funkcjonalności kampusu wymaga czytelnego wydzielenia stref pracy i wypoczynku oraz stworzenia logicznego i intuicyjnego układu, połączonego dogodną komunikacją oraz prawidłowego zlokalizowania zespołów biurowych i operacyjnych.

Zaproponowany układ funkcjonalno-przestrzenny kampusu zakłada stworzenie zespołu krzyżujących się ze sobą i przenikających liniowych skrzydeł budynków – lag, zawierających poszczególne funkcje kampusu.
Skrzydła budynków, krzyżując się, tworzą system połączonych ze sobą i przenikających się wnętrz urbanistycznych wewnątrz kampusu. Jednocześnie, konsekwentny i niezaburzony rozdział funkcji kampusu pomiędzy poszczególne pasma tworzy uporządkowany komunikacyjnie i funkcjonalnie zespół biurowy.
Pasma budynków zostały ustawione w sposób realizujący następujące podstawowe założenia funkcjonalno-przestrzenne:

 1. wytworzenie systemu przestrzeni o charakterze miejskim od strony ulicy Granicznej i Al. Powstańców Warszawy oraz przestrzeni o charakterze naturalnym i rekreacyjnym w głębi działki,
 2. stworzenie zespołu budynków jednocześnie oddzielającego oraz łączącego przestrzenie o charakterze miejskim/reprezentacyjnym z przestrzeniami o charakterze rekreacyjnym/naturalnym, a także z przestrzeniami spełniającymi różne funkcje, wytworzenie atrakcyjnej pierzei od strony ul. Granicznej i Al. Powstańców Warszawy przy jednoczesnym zlokalizowaniu najważniejszych funkcji zespołu w oddaleniu od granic działki,
 3. zlokalizowanie najważniejszych sal operacyjnych COSP „ukrytych” w centralnej strefie między pozostałymi budynkami w głębi działki,
 4. stworzenie zespołu funkcjonalnego posiadającego czytelny układ komunikacyjny, pozwalającego na komunikowanie się między wszystkimi budynkami bez wychodzenia na zewnątrz z jednoczesnym wyraźnym rozdzieleniem poszczególnych funkcji,
 5. zapewnienie dobrej komunikacji wewnątrz działki zarówno dla pracowników/gości przyjeżdżających na teren PAŻP samochodem, jak i komunikacją autobusową/szynową,
 6. zaprojektowanie parkingów naziemnych w strategicznych miejscach, zapewniających bliski dostęp do stref wejściowych budynków, jednocześnie nie zakłócających ruchem samochodowym działania najważniejszych przestrzeni reprezentacyjnych i wypoczynkowych zespołu,
 7. spełnienie warunków MPZP.

UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Usytuowanie oraz bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowej działki, zapisy MPZP, a także szczególne wymogi bezpieczeństwa dotyczące budynków Centrum Operacyjnego doprowadziły do decyzji zlokalizowania:

 1. części biurowej zespołu (HQ) od strony narożnika Al. Powstańców Warszawy i ul. Granicznej,
 2. Centrum Operacyjnego cofniętego od ulic, z usytuowaniem najważniejszych sal operacyjnych w głębi działki pomiędzy pozostałymi budynkami,
 3. części wypoczynkowej zespołu – na granicy pomiędzy pozostałymi budynkami a terenami rekreacyjnymi

Inspiracją estetyczną, uznaną za najbardziej odpowiadającą otrzymanym powyżej założeniom i wytycznym przestrzenno-funkcjonalnym, jest obraz nieba poprzecinanego trasami samolotów. Finalna koncepcja architektoniczno-urbanistyczna jest wynikiem skoordynowania (otrzymanych w wyniku powyższych analiz) decyzji lokalizacyjno-przestrzennych z założeniami i skojarzeniami estetycznymi wynikającymi z przyjętej inspiracji.

Pasma budynków, pozornie przypadkowo przecinające działkę, zostały w rzeczywistości usytuowane i ukierunkowane w sposób odpowiadający powyższym decyzjom lokalizacyjno-przestrzennym.

„Nieskończenie” ciągnące się pasma budynków zostały „przycięte” w sposób wytwarzający pierzeje od strony ulic oraz wnętrza urbanistyczne od strony terenów rekreacyjno-sportowych oraz swobodnie „docięte” od strony parku. Natomiast formy parterów budynków zostały zdefiniowane przez główne ciągi komunikacyjne kampusu – wycięte lub przycięte zostały ich fragmenty w sposób pozwalający na przenikanie się i łączenie przestrzeni kampusu oraz logiczną, funkcjonalną komunikację zespołu.

W miejscach krzyżowania się pasm budynków stworzono hole komunikacyjne i wejściowe. Są to punkty węzłowe zespołu, pozwalające na dogodną komunikację pomiędzy poszczególnymi funkcjami. W ten sposób łączą się funkcjonalnie ze sobą skrzydła budynku biurowego oraz segmenty COSP z częścią wspólną COSP. Wejścia do budynków przewidziano w każdym przypadku z dwóch stron holu, co ułatwia komunikację wewnątrz zespołu.

Wszystkie budynki funkcjonalne PAŻP: biurowiec HQ, centrum operacyjne COSP i budynek rekreacyjno-wypoczynkowy połączono komunikacyjnie holem centralnym.

Hol jest komunikacyjnie i funkcjonalnie punktem centralnym zespołu budynków, a także miejscem przenikania się strefy miejskiej kampusu ze strefą rekreacyjno-wypoczynkową,. Obustronnie przeszklony, wysoki na 3 kondygnacje hol jest strefą przejściową z placu głównego zespołu na tereny wypoczynkowe i przecięty ciekiem wodnym prowadzącym od ulicy Granicznej przez całą szerokość działki, podkreślającym połączenie tych stref. Bezpośrednio przy holu centralnym zlokalizowano restaurację i sale konferencyjne części wspólnej COSP, co pozwala traktować hol centralny z placem głównym jako reprezentacyjne wejście do zespołu.

ROZWIĄZANIA ENERGOOSZCZĘDNE

Projekt przewiduje następujące rozwiązania w zakresie energooszczędności i zrównoważonego rozwoju:

 1. pasma zabudowy dobrze doświetlone światłem południowo-wschodnim,
 2. energooszczędny standard izolacji termicznych oraz przeszkleń, przy zapewnieniu wysokiego standardu szczelności budynku
 3. podwójną fasadę na części elewacji, z żaluzjami zewnętrznymi montowanymi poza ogrzewaną kubaturą, chroniąca przed przegrzewaniem pomieszczeń,
 4. wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 5. zielone dachy na budynku rekreacyjno- wypoczynkowym, oraz nad salą ACC
 6. panele słoneczne na dachach, wstępnie ogrzewające c.w.u.,
 7. część działki przeznaczoną na farmę ogniw fotowoltaicznych,
 8. odwierty do gruntowego wymiennika ciepła na terenie części wypoczynkowo-sportowej połaczone z systemem C.O.
 9. rezerwę na tereny zalewowe na placach i w parku jako ochronę przed podtapianiem przestrzeni publicznych podczas dużych opadów
 10. urozmaiconą roślinność terenów parkowych w celu zapewnienia bioróżnorodności,
 11. duże powierzchnie przeznaczone pod zadaszone parkingi moto-rowerowe