logo

Sorry, no posts matched your criteria.

Copyright EMA STUDIO 2016. All rights reserved. | Design by Grupad.pl
EMA STUDIO | Projekt bulwarów rzeki w Słupi w centrum Słupska – I nagroda w konkursie SARP
380
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-380,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Projekt Bulwarów rzeki w Słupi w centrum Słupska

a

I NAGRODA W KONKURSIE ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM SARP, 2015 r.
Zespół autorski:
Ewelina Siestrzewitowska

IDEA
Podstawową ideą projektu jest stworzenie zespołu atrakcyjnych, nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych, które podkreślą i uwydatnią naturalne uroki miasta oraz jego najbardziej charakterystyczne cechy. Każda z przestrzeni powinna posiadad swój indywidualny charakter przy jednoczesnym zachowaniu spójności całego zespołu, jako „kręgosłupa” miasta i – byd może – jego przyszłego znaku rozpoznawczego.
Teren wzdłuż rzeki Słupi podzielono na obszary funkcjonalne – przestrzenie nauki, kultury, rozrywki, wypoczynku, sportu oraz edukacji przyrodniczej. Zaplanowano skupienie na ich obszarze przynależnych im funkcji na w celu wytworzenia „ognisk” aktywności miejskich, przy jednoczesnym założeniu pewnego naturalnego ich przenikania. Każdemu z nie mających charakteru parkowego obszarów funkcjonalnych przyporządkowano tzw. „scenę aktywności” – główną przestrzeo publiczną – plac, zaprojektowany jako miejsce wydarzeo publicznych (kulturalnych/ rozrywkowych/naukowych), skupiający najwięcej atrakcji danego obszaru oraz „spinający” komunikacyjnie, przestrzennie, widokowo i funkcjonalnie dany obszar w jedną zwartą całośd. „Sceny aktywności” zostały zaprojektowane w miejscach najbardziej charakterystycznych dla danego obszaru, o ciekawych walorach widokowych , a ich celem jest również uwypuklenie cech tożsamości danego miejsca.
Wszystkie przestrzenie łączą bulwary miejskie – reprezentowane jednolitą małą architekturą w postaci ławek, śmietników i oświetlenia oraz jednolity ciąg rowerowo-wrotkarski, łączący Lasek Północny z Mostem Czołgowym i spinający całe założenie.
Centrum Norbertanum – Przestrzeo Nauki.

.
Podstawowym założeniem koncepcji obszaru przy Bibliotece jest połączenie go z placem i skwerem przed Młodzieżowym Domem Kultury oraz terenem przy Akademii Pomorskiej. W tym celu wprowadzono przestrzeo na wodzie i zaprojektowano go jako pas aktywności, zawierający w sobie scenę, przestrzeo amfiteatralno-wypoczynkową, stół do debat społecznych, stoły, ławki i małą architekturę. Nowy pomost spina pokrewną tematycznie przestrzeo w jeden zespół, oraz łączy komunikacyjnie przestrzenie po obu stronach rzeki.
Park przed Biblioteką oraz park przy Pomniku Chopina potraktowano również jako jedną przestrzeo, zlokalizowaną na dwóch poziomach i połączoną przebiciem i schodami w zabytkowym murze oraz dwupoziomowym pawilonem – Centrum Debaty Społecznej – dostępnym z parku górnego oraz dolnego. Przestrzeo tą zaprojektowano jako ogrody literackie, z multimedialną ścianą czytelniczą z miejscami do pracy i możliwością podłączenia do sieci, leżakami i hamakami. W dolnym poziomie Centrum Debaty Społecznej zaprojektowano kawiarnię czytelniczą.
Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – Przestrzeo Kultury.

.
„Sercem” przedmiotowego obszaru w niniejszym projekcie staje się przestrzeo przed Spichlerzami Sztuki, zaprojektowana jako Plac Witkacowski. Calem stworzenia tego placu razem z wychodzącą od niego kładką piesz-rowerowo-wrotkarską, jest spięcie widokowe, funkcjonalne i przestrzenne całego obszaru muzealnego w jedno założenie. Plac Witkacowski wyposażony w charakterystyczne psychodeliczne formy jest zakooczony sceną nad wodą, której bezpośrednim przedłużeniem po drugiej stronie rzeki jest amfiteatralnie ukształtowana skarpa przy baszcie z miejscami przeznaczonymi do wypoczynku.

.
MOST ZAMKOWY
Most Zamkowy jest obecnie największą barierą komunikacyjną i przestrzenną w odbiorze przestrzennym terenów nad Słupią. W związku z tym zaproponowano podniesienie bulwarów dochodzących do mostu na wysokośd jezdni, zwężenie pasów jezdni do szerokości 3 m na całej długości mostu oraz wymianę na tej długości posadzki na kostkę brukowaną. Proponuje się też obsadzenie drzewami poszerzonych – dzięki zwężeniu jedno – chodników. Zabiegi te mają na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni na moście przez spowolnienie ruchu samochodów, wprowadzenie zieleni i nowej małej architektury oraz wizualne połączenie jej z resztą bulwarów.

.
WYSPA MŁYOSKA
Wyspa Młyoska jest pięknym , słabo wykorzystywanym terenem o ogromnym potencjale inwestycyjnym. Ze względu na zlokalizowanie na niej bardzo charakterystycznych i atrakcyjnych budynków oraz jej usytuowanie zaproponowano wykorzystanie wyspy jako głównego zagłębia rozrywkowego miasta. Proponuje się wprowadzenie nowej zabudowy wewnątrz wyspy, z przeznaczeniem parterów na funkcje usługowe i tworząc tym samym wewnątrz wyspy plac , mogący spełniad rolę ciekawej przestrzeni publicznej miasta. Proponuje się połączyd tą przestrzeo z Mostem Zamkowym i resztą bulwarów, tworząc wzdłuż wybrzeża wyspy od strony Parku Wypoczynku bulwar gastronomiczny, bogaty w kawiarnie, restauracje i puby. W tym celu zaproponowano przeznaczenie części parterów budynków na funkcje usługowo-gastronomiczne oraz połączenie bulwaru z Parkiem Wypoczynku nowymi kładkami.
Przestrzenie wypoczynku, sportu i edukacji przyrodniczej.
Zaprojektowano zintensyfikowanie funkcji sportowej w południowej części Parku Wypoczynku i Rozrywki, na terenie byłego ośrodka Mosir oraz terenach przyległych. Zaprojektowano tam plażę miejską z pełnym zapleczem, pole namiotowe, przystao kajakową, boiska plażowe i sportowe, nowy budynek Mosir zespół placów zabaw oraz rekreacyjny tor rowerowy.
Na pozostałych terenach wypoczynkowych zaplanowano rewaloryzację posadzki, wprowadzenie jednolitej małej architektury, wprowadzenie pomostów wypoczynkowych i wędkarskich oraz wprowadzenie ciągu pieszo-rowerowo-wrotkarskiego.

.
BULWARY
Całość założenia łączą bulwary w dwóch wersjach – szerokie bulwary miejskie, o betonowej posadzce, dobrze oświetlone i zlokalizowane przy punktach usługowych lub ważnych reprezentacyjnych instytucjach oraz bulwary „romantyczne” – zakładające ciąg pieszo- rowerowo-wrotkarski otoczony zielenią oraz trawiastą skarpą ukształtowaną amfiteatralnie z miejscami przeznaczonymi do wypoczynku.