logo

Sorry, no posts matched your criteria.

Copyright EMA STUDIO 2016. All rights reserved. | Design by Grupad.pl
EMA STUDIO | Rynek w Słupsku
1114
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1114,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Rynek w Słupsku

a

Faza: projekt konkursowy, 2018 r.

Zespół autorski: Ewelina Siestrzewitowska, Mateusz Gierszon, Antoni Surowiak

1. Rynek jako zwornik zielonych i handlowych przestrzeni Słupska
Podkreślenie wartości Placu Starego Rynku w Słupsku jako miejsca historycznego, reprezentacyjnego, ale również jako łącznika spajającego atrakcyjne przestrzenie Słupska jest głównym celem przedstawionej koncepcji. Rynek, położony w sąsiedztwie 2 znaczących placów (placu przy Kościele NMP i placu przy Bibliotece), a także pomiędzy deptakiem ulicy Nowobramskiej a rewitalizowanymi bulwarami nad Słupią, potraktowany jako osobny plac, pozbawiony zostałby swojej ogromnej wartości jako placu centralnego, spajającego pozostałe przestrzenie. W związku z tym zaproponowano „sprzężenie” trzech, wymienionych powyżej placów za pomocą jednolitej, gładkiej, modułowej posadzki, wpisując w nią „przecinający” ten układ deptak ulicy Nowobramskiej. Zabieg ten jest głównym założeniem koncepcji.

Pozostałe cele strategiczne:

  • .szacunek dla zabudowy historycznej jak i modernistycznej

Proponuje się zachowanie budynku kina Millenium jako wartości zabudowy modernistycznej. Autorzy pracy uznają za równie ważny szacunek dla istniejącej zabudowy modernistycznej jak i nieisniejącej już historycznej zabudowy kwartału w tym miejscu. Wobec tego zaproponowano:
– doprowadzenie bryły budynku dawnego kina Millenium do zgodności z założeniami modernistycznej architektury
– niewprowadzanie pełnego kwartału zabudowy pomiędzy u.l. Grodzką, Zamenhofa i Piekiełko, ponieważ oznaczałoby to albo zburzenie/naruszenie bryły budynku byłego kina Millenium albo zabudowę dodatkową w bliskości obniżającej estetyczną wartość modernistycznego budynku
– podkreślenie obrysu historycznego kwartału za pomocą światła
– wprowadzenie gęstej wysokiej roślinności na przedłużeniu elewacji dawnego kina Millenium, która stanowić będzie brakującą „ścianę” przestrzeni Rynku, umożliwiając jednocześnie wykorzystanie pozostałej przestrzeni, stworzenie atrakcyjnych połączeń pieszych, a także nie obniżając wartości estetycznej modernistycznej bryły byłego kina.

  • „Dawny Słupsk nocą”

Proponuje się wydobycie historycznego Rynku za pomocą światła posadzkowego w postaci:
– podświetlenia historycznej płyty Rynku
– podświetlenia obrysu istniejącego kiedyś kwartału zabudowy pomiędzy ul. Grodzką, ul. Zamenhofa, ul. Piekiełko, a historyczną płytą Rynku
– przeszklenia i podświetlenia istniejących pozostałości po historycznej zabudowie Rynku w zakresie płyty Starego Rynku

  • Zapewnienie atrakcyjnych połączeń komunikacyjnych pieszych przez Rynek zarówno w kierunkach równoległych do pierzei Rynku, jak również po skosie (pomiędzy placem Kościoła NPM a placem Kościoła św.Mikołaja-Biblioteki), aby zapewnić działanie Rynku jako przestrzeni łączącej sąsiednie place w system atrakcyjnych sprzężonych przestrzeni publicznych śródmieścia Słupska
  • Wprowadzenie różnorodnych funkcji przy zachowaniu wolnej płyty Starego Rynku
  • Na rewitalizowany obszar proponuje się wprowadzenie różnorodnych funkcji, aktywizujących przestrzeń:

– placu reprezentacyjnego z ławkami i fontanną posadzkową
– targowiska,
– ogródków kawiarnianych,
– miejsca imprez masowych,
– kina letniego,
– placu zabaw,
– placu gier stołowych (szachów/planszówek itp.),
– budynku usługowego-gastronomicznego
– deptaka usługowo-kawiarnianego na ul. Zamenhofa

.
Proponuje się realizację tego celu poprzez niewprowadzanie kwartału zabudowy w miejscu isniejącego dawniej kwartału oraz aranżację tej przestrzeni na multifunkcjonalną przestrzeń publiczną. Proponuje się jedynie parkową zabudowę narożnika ul. Zamenhofa i ul Piekiełko, w celu umożliwienia wprowadzenia usług w tym miejscu, co dopełniałoby ciągłości usługowego deptaka ulicy Zamenhofa oraz aktywizowało tą część przestrzeni publicznej. Dach projektowanego pawilonu proponuje się przeznaczyć na widownię kina letniego, którego ekran mogłaby stanowić ściana dawnego kina Millenium, nawiązując tym samym do historii miejsca.
Drugim zabiegiem umożliwiającym zachowanie wolnej płyty Starego Rynku przy wprowadzeniu dodatkowych funkcji w jej przestrzeń jest propozycja systemu modyfikowalnych mebli miejskich.
Propozycja mebla, mogącego pełnić funkcję ławki lub stoiska handlowego, zawierającego miejsce do przechowywania parasola targowego, została przedstawiona na rysunkach. Proponuje się ustawienie powtarzalnych mebli na torowiskach, aby w razie potrzeby (np. na imprezę masową) mogły zostać zsunięte na bok płyty Rynku.

  • Uspokojenie ruchu kołowego za pomocą woonerfów

W wyniku przeprowadzonych analiz połączeń komunikacyjnych proponuje się zamknięcie dla ruchu samochodowego:
– ulicy Zamenhofa na odcinku od ul. Nowobramskiej do ul. Piekiełko
– ulicy Nowobramskiej na długości Rynku
– odcinka ulicy Plac Stary Rynek, łączącego ulicę Grodzką z ulicą Zamenhofa.
Na powyższych ulicach proponuje się możliwość wjazdu pojazdów dostawczych i obsługujących punkty usługowe w określonych godzinach porannych.
Proponuje się pozostawienie ulicy Grodzkiej i ulicy Piekiełko dostępnej dla ruchu kołowego bez ograniczeń, wprowadzając zabiegi uspokajające ruch:
– zrównania poziomu jezdni i przestrzeni pieszych
– ujednolicenia posadzki – zastosowania tych samych podziałów, materiałów i kolorystyki, wyróżniając pas jezdni jedynie inną fakturą posadzki oraz separatorami w postaci małej architektury, pokazanych na rysunkach
– zawężenia jezdni do minimalnej dopuszczalnej jezdni umożliwiającej ruch dwukierunkowy
– wprowadzenia zieleni wzdłuż jezdni