logo

Sorry, no posts matched your criteria.

Copyright EMA STUDIO 2016. All rights reserved. | Design by Grupad.pl
EMA STUDIO | OSIEDLE WIELORODZINNE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
1929
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1929,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ OSIEDLA W STARGARDZIE

a

Faza: projekt konkursowy 2023r.

Zespół autorski: Ewelina Siestrzewitowska, Sara Krzysztyniak, Mateusz Gierszon, Antoni Surowiak,

standard energetyczny: – energooszczędny, struktura budynku zaprojektowana w celu maksymalizacji zysków słonecznych i minimalizacji strat

dodatkowe: dach zielony, samonośne ściany w konstrukcji drewnianej, swoboda łączenia i podziału mieszkań

OPIS KONCEPCJI ZAŁOŻENIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W związku ze społecznym charakterem osiedla oraz jego peryferyjną lokalizacją projekt nawiązuje do tradycji osiedli społecznych: quasi-kwartałowa, różnorodna zabudowa zapewnia z jednej strony przestrzenie półprywatne, a z drugiej otwarte, zielone dziedzińce, a plac miejski pozwala ukształtować centrum lokalnej społeczności. Z tych samych powodów osiedle podzielone jest na 3 kolonie, których centrum stanowi plac zabaw. Kolonie mogą być jednocześnie etapami budowy osiedla:
– kolonia 1. – stanowiąca lokalne centrum z lokalami usługowymi i placem miejskim usytuowana na osi ulicy znajdującej się po drugiej stronie ulicy 03KDL, dzięki czemu plac może być centrum nie tylko projektowanego osiedla, ale całej okolicy. Kolonia posiada plac zabaw na placu miejskim, 3 budynki w spójnej estetyce i kolorystyce ciepłej szarości. Wyróżnienie kolorystyczne placu i zaprojektowane akcenty wysokościowe maja podkreślać lokalne centrum.
Lokalizacja placu wynika z ukształtowania sąsiedniej zabudowy oraz tego, że to w północnej części osiedla znajdują się najkrótsze trasy do centrum miasta i do projektowanej stacji kolejowej,
– kolonia 2. – składająca się z dwóch budynków znajdujących się na południe od kolonii nr 1, domykających pierzeję placu kolonii nr 1 oraz ulicy 03KDL. Kolonia posiada swój plac zabaw i półprywatny dziedziniec. Akcent wysokościowy w jednym z budynków podkreśla południowe wejście na teren osiedla,
-kolonia 3. – składająca się z dwóch budynków wzdłuż ul. H. Żybułtowskiej, tworzących jej pierzeję oraz budynku garażu zamkniętego, który posiada boisko do koszykówki i miejsce na ogród społecznościowy na dachu. Kolonia posiada swój dziedziniec z placem zabaw.
Etapowanie odpowiadające kolonijnej strukturze osiedla i jego kolejność, zapewnia, że na każdym etapie budowy zostanie zapewniona odpowiednia liczba miejsc postojowych, usług, miejsc zabaw i rekreacji.
Etapowanie połączone jest także z zasadą tworzenia lokalnej społeczności:
– wraz z zakończeniem budowy 1. etapu lokalna społeczność będzie posiadać centrum usługowe oraz zakłada się wyznaczenie ogrodów społecznościowych na terenie przeznaczonym pod etap 3.,
– wraz zakończeniem etapu 2. zakłada się powiększenie ogrodu
– a wraz z zakończeniem etapu 3. zakłada się stworzenie ogrodów na dachu budynku garażowego. Na tym etapie lokalna społeczność będzie posiadała: plac miejski z usługami, podwórka poszczególnych kolonii z placami zabaw, ogród społecznościowy oraz boisko do koszykówki.

Osiedle podzielone jest na logiczne i czytelne strefy funkcjonalne:
– strefa parkingów – znajdująca się przy zachodniej i południowej granicy działki z dojazdem do zamkniętego garażu naziemnego.
– strefa usługowego centrum osiedla
– strefa zabudowy z podwórkami, placami zabaw i zielonym ciągiem spacerowym
– strefa izolacji akustycznej z zielonym ciągiem spacerowym i budynkiem garażu

Podziałowi strefowemu odpowiada ciepła, modernistyczna architektura budynków:
– strefa usługowego centrum osiedla – budynki w kolorach ciepłej szarości, z fragmentami drewnianymi i drewnianą stolarką okienną, akcenty wysokościowe podkreślające wejście na plac i zamknięcie perspektywiczne placu. Budynki, znajdujące się najbliżej kolei ukształtowane zostaną w układzie grzebieniowym do źródła hałasu,
– strefa zabudowy z podwórkami – białe budynki z drewnianymi akcentami z drewnianą stolarką okienną, o nieznacznie różniącej się architekturze, przyporządkowanej do poszczególnych kolonii. Akcenty wysokościowe związane są z wejściem na osiedle i domknięciem placu
– strefa izolacji akustycznej z budynkiem garażowym z lokalizacją boiska do koszykówki na dachu – aktywności, której nie powinna przeszkadzać bliskość kolei. Do „strefy izolacji” przyporządkowana jest zieleń izolacyjna oraz odpowiednie ukształtowanie budynków kolonii 1.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-MATERIAŁOWE, KONSTRUKCYJNYE, TECHNOLOGICZNE

Projektowane budynki są różnorodne w swej architekturze i układzie, jednak w rzeczywistości ułożone są z tego samego zestawu elementów i na tym samym schemacie: niewielkiej liczbie powtarzalnych modułów mieszkalnych, klatek schodowych, korytarzy i galerii w układzie korytarzowo-galeriowym. Dodatkowo część modułów jest zastępowalna (M3b, M1, M2e), co umożliwia swobodną zamianę typów mieszkań (także w przyszłości, wraz z rozwojem rodziny). Dzięki takiemu podejściu możliwe jest racjonalne wprowadzenie prefabrykacji większości konstrukcji budynków.
Proponuje się prefabrykowaną, żelbetową, słupowo-ryglową konstrukcję nośną budynków, z usztywnieniami ścianowymi klatek schodowych i stropowymi za pomocą półprefabrykowanych stropów oraz zewnętrznymi, samonośnymi ścianami mieszkań, prefabrykowanymi i opartymi na technologii lekkiego szkieletu drewnianego. Taka konstrukcja wpływa też na architekturę zespołu zabudowy i umożliwia zaproponowanie dużej ilości drewna elewacyjnego. Także stropy wewnątrzmieszkaniowe projektuje się w konstrukcji drewnianej.

Zakłada się ogrzewanie budynków z sieci ciepłowniczej, produkcję ciepłej wody użytkowej uzupełnionej przez pompy ciepła, opartej na kolektorach słonecznych i fotowoltaice. Instalacje fotowoltaiczne mają też pokryć administracyjne zapotrzebowanie na prąd poszczególnych budynków, a panele znajdujące się na dachu garażu – zapotrzebowanie garażu i związane z oświetleniem osiedla.
Projektuje się odbiór wody deszczowej do sadzawek i dalej do skrzyń rozsączających/ sieci kanalizacji. Dodatkowo duża ilość terenów przepuszczalnych oraz dachy zielone umożliwiają znaczną retencję wody deszczowej
Projekt zakłada oparcie kanalizacji sanitarnej, wodnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej w oparciu o sieci znajdujące się na pobliskich działkach.

OPIS ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH

Projektuje się budynki w układzie klatkowo-galeriowym o wysokości do 4 kondygnacji naziemnych. Budynki nie posiadają wind (przewyższenia budynków do pięciu kondygnacji odbywają się na zasadzie mieszkań dwukondygnacyjnych). Fragmenty budynków przy klatach schodowych są wymknięte termicznie i stanowią zamkniętą klatkę schodową z pomieszczeniami na komórki lokatorskie i wejściami do mieszkań. Do mieszkań oddalonych od klatki schodowej dochodzi się za pomocą galerii. Budynek ma strukturę hybrydową: klatkowo-galeriową – by zmniejszyć liczbę klatek schodowych i ilość powierzchni ogrzewanej komunikacji przy jednoczesnej minimalizacji izolowanych ścian zewnętrznych. Taka hybrydowa struktura umożliwia tworzenie budynków różnorodnych pod względem formalnym, a jednocześnie obniżenie kosztów na etapie budowy (mniejsza liczba ścian i klatek schodowych) oraz eksploatacji (mniejsza kubatura ogrzewana). Jednocześnie zastosowanie galerii umożliwia znaczne zwiększanie liczby mieszkań z kuchnią doświetloną bezpośrednim słońcem przy zachowaniu wydajnego projektowania struktury budynku oraz orientuje mieszkania tylko na stronę „słoneczną”, co zwiększa pasywne zyski słoneczne.
Na każdej kondygnacji budynku znajdują się komórki lokatorskie dla mieszkań z tej kondygnacji, a w mieszkaniach M3 komórki znajdują się w obrębie mieszkań. Na parterze każdego z budynków znajduje się węzeł CO oraz pomieszczenie szafy TT (pod schodami). Dodatkowo w klatkach schodowych, z których – by dojść do miejsc postojowych, należałoby obejść budynek nieomal dookoła – projektuje się dodatkowe wyjście na zewnątrz.
Zero użytkowe budynku i ogródki lokatorskie znajdują się na wysokości +50cm powyżej terenu, z wyjątkiem pomieszczeń usługowych, których zero znajduje się na wysokości +2cm powyżej terenu. Ta różnica pozwala zapewnić mieszkania wysokości 2,6m oraz lokale usługowe wysokości 3,1m.

Parkingi projektuje się jako zgrupowania do 60 pojazdów, każdy z własnym zjazdem na projektowaną drogę publiczną 03KDL oraz jako garaż zamknięty 4- i 3-kondygnacyjny.

Teren osiedla podzielony jest na strefy (parkingowa, izolacyjna, mieszkalna, usługowa). Część mieszkalna (z placem miejskim) ukształtowana jest w formie zielonych podwórek – przestrzeni półzamkniętych z zielenią niską, średnią i wysoką oraz placami zabaw. W częściach dobrze doświetlonych, przy budynkach wydzielono ogródki lokatorskie. Projekt zakłada wyłączenie komunikacji samochodowej w obrębie strefy mieszkaniowej z wyjątkiem dróg pożarowych (które umożliwiają też dostanie się pogotowia w pobliże klatek schodowych), co zapewnić ma bezpieczeństwo dzieciom i ciszę dorosłym. Parkingi podzielone są na krótsze części, co nie pozwala rozpędzać się pojazdom, jedyny dłuższy fragment drogi – dojazd do garażu – został zaprojektowany jako woonerf z elementami infrastruktury, które na celu mają obniżenie tempa jazdy pojazdów.

Projektowana zieleń ma tworzyć miejsca kameralne, przyjazne, zapewniać bioróżnorodność i potęgować małą retencję. Ścieżka spacerowa z wysokimi drzewami zapewnić ma cień i ograniczać nagrzewanie się powierzchni nieprzepuszczalnych, które są minimalizowane (droga pożarowa prowadzona jest w części jako zielona). Tym celom służyć ma także zastosowanie dachów zielonych. W celu promowania zachowań proekologicznych i rozwoju lokalnej społeczności projektuje się także ogród społecznościowy na dachu budynku garażu.
Funkcją zieleni przy zachodniej granicy działki jest izolacyjność, z tych powodów dominować tam będą rośliny zimozielone liściaste i iglaste wysokie i średniowysokie.

OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA EKONOMIKĘ W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI, PROEKOLOGICZNYCH I ENERGOOSZCZĘDNYCH

Rozwiązania mające wpływ na ekonomikę w zakresie budowy i eksploatacji oraz rozwiązań proekologicznych:
1.Zastosowanie budynku hybrydowego: klatkowo-galeriowego: zmniejsza liczbę ścian koniecznych do budowy oraz klatek schodowych (oszczędność na etapie budowy), zmniejsza kubaturę ogrzewania obiektu o część komunikacji ogólnej (oszczędność na etapie eksploatacji) orientuje mieszkania tylko w stronę elewacji doświetlonych (maksymalizacja pasywnych zysków słonecznych, minimalizacja strat), a rozkład pomieszczeń w mieszkaniach i funkcji w budynku zgodny jest zasadami strefowania pomieszczeń w celu maksymalizacji zysków słonecznych (oszczędność na etapie eksploatacji),
2.Zastosowanie prefabrykacji konstrukcji i powtarzalnych modułów umożliwia oszczędność materiałową (zmniejszenie energii wbudowanej) i kosztów związanych z czasem budowy,
3.Zastosowanie prefabrykowanych ścian samonośnych mieszkań w konstrukcji drewnianej umożliwia oszczędność materiałową oraz stosowanie materiałów odnawialnych i niskoprzetworzonych (zmniejszenie energii wbudowanej) i kosztów związanych z czasem budowy,
4.Zastosowanie konstrukcji szkieletowej i zastępowalnych modułów a także lekkiej, drewnianej konstrukcji ścian działowych umożliwia łatwy i tani podział lub łączenie mieszkań, co wiąże się z większą elastycznością mieszkań (rozwój/zmniejszenie wraz ze zmianami w strukturze rodziny, zmiany związane z wystąpieniem niepełnosprawności), co z kolei obniża koszty eksploatacji, umożliwia wykorzystanie materiałów odnawialnych i niskoprzetworzonych a także ponowne ich wykorzystanie (zmniejszenie energii wbudowanej, recykling materiałów),
5.Zastosowanie budynków 4-kondygnacyjnych i brak garaży podziemnych umożliwiają rezygnację z projektowania dźwigów osobowych oraz oszczędności związane z pracami ziemnymi i izolacją garaży (oszczędność na etapie budowy),
6.Zastosowanie paneli fotowoltaicznych, paneli słonecznych i pomp ciepła umożliwia oparcie produkcji ciepłej wody użytkowej tylko na odnawialnych źródłach ciepła (oszczędność na etapie eksploatacji),
7.Projekt bogatej w zieleń przestrzeni, minimalizacji powierzchni nieprzepuszczalnych i dachów zielonych umożliwia ograniczenie przegrzewania się mieszkań i podwórek
8.Zastosowanie systemu retencji ze zbiornikami na wodę deszczową umożliwia rezygnację z rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej i wykorzystania lokalnych zasobów ziemi do utworzenia wyniesionych 50cm nad terenem ogródków lokatorskich (zmniejszone koszty budowy), bezpieczeństwo odbioru dużej ilości wody deszczowej (zmniejszone koszty eksploatacji) oraz poprawę mikroklimatu i ograniczenie przegrzewania się podwórek.
9.Ukształtowanie zabudowy w podwórka i kolonie zwiększa poczucie „zadomowienia” i odpowiedzialności za przestrzeń, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i zmniejszenie nakładów eksploatacyjnych na remonty
10.Zastosowanie zaprojektowanej grubości izolacji przegród zewnętrznych wraz z minimalizacją mostków termicznych – zgodnie z rysunkiem detalu – zmniejszy straty energii (oszczędność na etapie eksploatacji),
11.Projekt bogatej i bioróżnorodnej zieleni poprawia mikroklimat podwórek, zapewnia wytchnienie i umożliwia relaks w obrębie osiedla